Översikt vitaminer

 Vitamin   Funktion      Brist  
     
 Vit A - Synprocessen - Nedsatt tillväxt
 (Retinol) - Fruktsamhet  - Försämrad syn  
  - Tillväxt - Fruktsamhetsstörningar
  - Proteinomsättningen - Aptitlöshet
  - Nybildningar av hyn & slemmhinnor - Sämre foderutnyttjande
  - Immunförsvar    
 Vit D3 - Ca- & P-omsättningen - Rakitis
 (Kolecalciferol) - Benbildning och skelett - Benskörhet
    - Fruktsamhetsstörningar
    - Aptitlöshet
    - Defekt tandemalj
 Vit E - Fruktsamhet - Fruktsamhetsstörningar
 (a-tokoferol) - Muskelarbete - Minskad motståndskraft mot  infektion.
  - Proteinomsättningen - Muskeldegeneration
   - Immunfåorsvar  - Plötslig hjärtdöd
    - Skador på lever
    - Förändringar i fettdepåer
 Vit K - Blodkoagulering - Blödningar
  - Medverkar i cellernas ämnesomsättning - Svårläkta sår
 Vit B1 - Energi och proteinomsättning - Nervösa störningar
 (Tiamin)   - Hjärtsvaghet
    - Aptitlöshet
    - Försämrad tillväxt
 Vit B2 - Energi och proteinomsättning - Försämrad tillväxt
 (Riboflavin)   - Infektionskänslighet
    - Fruktsamhetstörningar
Vit B6 - Proteinomsättningen - Anemi (blodbrist)
(Pyridoxin) - Bildning av hemoglobin - Hudförändring
  - Bildning av antikropper - Aptitlöshet
    - Försämrad tillväxt
 Vit B12 - Produktion av blodceller - Sämre mjölkproduktion
 (Cyanokobalamin) - Tillväxt - Produceras normalt i vommen
  - Produktion av glukos och laktos  
 Biotin - Bildning av hovar och klövar - Sköra hovar
 (Vitamin H)   - Energi och proteinomsättningen  - Hudproblem
    - Produceras normalt i vommen hos idisslare   
 Folsyra - Kolhydratomsättningen - Försämrad tillväxt
  - Blodbildning - Nervösa störningar
  - Immunförsvar - Anemi (blodbrist)
  - Fruksamhet - Hög fosterdödlighet
 Niacin - Energi och proteinomsättningen - Aptitlöshet
 (Nikotinsyra, nikotinamid)      - Hudförändringar
      - Mag- och tarmbesvär
    - Försämrad tillväxt   
 Pantotensyra - Energiomsättningen - Försämrad tillväxt
    - Fruktsamhetsstörningar
    - Infektionskänslighet
 Kolin - Ämnesomsättningen - Försämrad tillväxt
 (Vitamin B4)   - Benproblem
    - Sämre fertilitet
 Vit C   - Immunförsvar    - Infektionskänslighet