Logos

Att använda Vilomix gruppens logotyper kräver tillstånd från marknadsavdelningen.

Användningen av logotyperna får inte ändras i form och färg eller lägga till ytterligare grafiska element i logotypen.

Vänligen kontakta Ulla-Britt Jörntén för godkännande eller frågor på tel. +46 046-230304 eller uljo@vilomix.se.

Download guideline