Årsberättelser

Vilomix Sweden AB är en del av Danish Agro-koncernen

Under åren har Danish Agro-koncernen arbetat för att skapa ännu bättre förutsättningar och mervärde för bönderna vi arbetar med. En stärkt ställning, konkurrenskraftiga priser och fokus på kunskap och specialisering har kommit våra medlemmar och kunder till godo. Danish Agro-koncernen växer fortfarande starkt och är numera en viktig aktör på den svenska marknaden i form av Swedish Agro.

Nedan kan du läsa våra årsredovisningar:

Se Danish Agros årsrapport 2016

Se Danish Agros årsrapport 2015

Se Danish Agros årsrapport 2014

Se Danish Agros årsrapport 2013

Se Danish Agros årsrapport 2012